Facebook

Najdi si svoj e-shop

 

Kontakt

 

TOMY s. r. o.

Vodárenská 4610/106

92101 Piešťany

Slovensko

 

Tel : +421 907 551 734

E-mail:

 

IČO: 46028242

IČ DPH: SK2023187837

bankový účet: 2925851519/1100

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, vložka č. 26895/T, oddiel: Sro. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 91701 Trnava

 

Príjem reklamácií na adrese

 

Berta Tamajková

Čkalovova 4470/22

921 01 Piešťany

Slovensko